SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/003 | 1134 Budapest, Váci út 21.

Intézmény logo

BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

Küldetésnyilatkozat

Az intézmény fennállásának egész története alatt sikerrel szolgálta Budapest főváros és környéke szakemberképzésének kívánalmait. Iskolánk és kollégiumunk ismert és elismert a főváros határain túl is, a hazai szakképzés és a kollégiumi mozgalom egyik meghatározó intézménye.
Jelenleg is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a környezet változásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk különös tekintettel ennek bolyais hagyományaira és elemeire.
Az intézményben a szakemberképzés egyszerre jelenti az ismeretközvetítést, az önálló élethez való képességek kialakítását, (önálló ismeretszerzés, tájékozottság, felelősség, rugalmasság, igényesség saját és mások munkájával szemben) valamint az ember nevelését (hogy a megszerzett ismereteket és képességeket tanulóink a jó érdekében használják fel).
A teljesítményképes tudás mellett fontosnak tartjuk a mindennapi életben és a munkahelyen jól alkalmazható képességeknek, készségeknek az elsajátítását, amelyek képessé teszik diákjainkat a folyamatos önképzésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a megszerzett ismeret sokoldalú, kreatív felhasználására.
Fontos számunkra a gazdaság szereplőivel (vállalatok, vállalkozások, intézmények, gazdasági kamarák, Munkaügyi Központ) való együttműködés, hogy az iskola mindig tudja követni a gazdaságban zajló változásokat, hogy saját képzésének korszerűsítéséhez támogatókat szerezzen.
Tiszteljük a tanulót mint embert; segítjük jogainak érvényesítésében, kötelességei teljesítésében. Minden módon elősegítjük lelki, szellemi gyarapodását.
A minőségirányítás számunkra olyan tervezett és folyamatos tevékenység, amely az iskola és kollégium szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja a tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók, valamint a munkaerőpiac igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából.
Nevelő munkánk során a tanulók személyiségfejlesztésébe bevonjuk a családot is. Olyan iskolai és kollégiumi tanuló közösségek kialakítása a cél, ahol a tanulók egymást kölcsönösen segítve készülnek fel a gyakorlati életre.
Egyre inkább az önálló ütemű kreatív haladás feltételeinek megteremtésén dolgozunk.
A szakmai oktatásban a változásokra figyelve, a legkorszerűbb technika és technológia tanítása a cél, rugalmasan alkalmazkodva a munkaerő piachoz, megismertetve a munkavégzés gazdasági kereteit is.
A munkaerőpiac igényeire figyelve fejlesztjük személyi és tárgyi feltételeinket, az alapképzéshez kapcsolódó rugalmas, rövidciklusú képzéseket kínálunk.
Király László

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium

1134 Budapest, Váci út 21.

Telefon: +36705021367

E-mail: bolyai@bolyai-szakkozep.hu

OM azonosító: 203058/003


2024BMSzC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium